Understanding zero knowledge proofs and zk-SNARK.

zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) is the protocol of zero knowledge proof. ZCash cryptocurrency will be the one of first opened blockchain…


0 Comments27 Minutes

Zrozumieć dowody z wiedzą zerową. Wyjaśniam działanie zk-SNARK.

zk-SNARK (ang. Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) to protokół "dowodzenia z wiedzą zerową" (ang. Zero Knowledge Proof). Kryptowaluta ZCash będzie…


0 Comments29 Minutes

Blockchain publiczny i prywatny. Co je konkretnie różni?

Blockchain publiczny, to taki z którego korzystać może każdy. Blockchain prywatny to taki, którego uczestnikami są tylko wybrani. To najprostsza i bardzo ogólna różnica między…


0 Comments12 Minutes

Private and public blockchains. What is the difference?

Public blockchains can be used by everyone. Private blockchains can be used by selected group of participants. This is the most basic and overall difference between public and…


0 Comments12 Minutes

Tworzę sidechain w Lisk. Opis, analiza i wnioski.

Lisk umożliwia stworzenie aplikacji opartej o własny blockchain w języku programowania Javascript. Z chwilą opublikowania Alpha SDK możliwe stało się prototypowanie pierwszych…


9 Comments28 Minutes

Implementing own sidechain using Lisk.

Lisk is dedicated to develop custom blockchain based applications using Javascript. After Alpha SDK release it's possible for developers to prototype first custom applications.…


0 Comments27 Minutes

Czym jest sharding w nadchodzącym Ethereum 2.0?

Sharding ma być rozwiązaniem problemu skalowalności w nadchodzącej wersji Ethereum 2.0, a także nadzieją poprawy wydajności innych blockchainów. Obecnie Bitcoin potrafi…


0 Comments13 Minutes

What is sharding in upcoming Ethereum 2.0?

Sharding is going to be scalability solution in upcoming Ethereum 2.0 and the enhancement hope for many other blockchains. Scalability is the speed key factor of the blockchain.…


0 Comments11 Minutes

Ethereum Studio – new web dapps IDE

The news about releasing the Ethereum Studio developer environment was today published on the Ethereum blog. How does look like the new IDE and can it compete with popular…


0 Comments4 Minutes

Ethereum Studio – nowe webowe środowisko developerskie

Ethereum na swoim blogu opublikowało nowe narzędzie IDE dla programistów tworzących oprogramownie oparte o Ethereum. Jakie jest to nowe środowisko i czy może się równać z…


0 Comments4 Minutes