Blockchain publiczny i prywatny. Co je konkretnie różni?

Blockchain publiczny, to taki z którego korzystać może każdy. Blockchain prywatny to taki, którego uczestnikami są tylko wybrani. To najprostsza i bardzo ogólna różnica między…


0 Comments12 Minutes

Private and public blockchains. What is the difference?

Public blockchains can be used by everyone. Private blockchains can be used by selected group of participants. This is the most basic and overall difference between public and…


0 Comments12 Minutes

Tworzę sidechain w Lisk. Opis, analiza i wnioski.

Lisk umożliwia stworzenie aplikacji opartej o własny blockchain w języku programowania Javascript. Z chwilą opublikowania Alpha SDK możliwe stało się prototypowanie pierwszych…


9 Comments28 Minutes

Implementing own sidechain using Lisk.

Lisk is dedicated to develop custom blockchain based applications using Javascript. After Alpha SDK release it's possible for developers to prototype first custom applications.…


0 Comments27 Minutes

Czym jest sharding w nadchodzącym Ethereum 2.0?

Sharding ma być rozwiązaniem problemu skalowalności w nadchodzącej wersji Ethereum 2.0, a także nadzieją poprawy wydajności innych blockchainów. Obecnie Bitcoin potrafi…


0 Comments13 Minutes

What is sharding in upcoming Ethereum 2.0?

Sharding is going to be scalability solution in upcoming Ethereum 2.0 and the enhancement hope for many other blockchains. Scalability is the speed key factor of the blockchain.…


0 Comments11 Minutes

Ethereum Studio – new web dapps IDE

The news about releasing the Ethereum Studio developer environment was today published on the Ethereum blog. How does look like the new IDE and can it compete with popular…


0 Comments4 Minutes

Ethereum Studio – nowe webowe środowisko developerskie

Ethereum na swoim blogu opublikowało nowe narzędzie IDE dla programistów tworzących oprogramownie oparte o Ethereum. Jakie jest to nowe środowisko i czy może się równać z…


0 Comments4 Minutes

Lisk – krótka historia oraz produkty projektu

Lisk to jeden z projektów blockchain, których głównym celem jest umożliwienie tworzenia efektywnych aplikacji opartych o blockchain. Aktualnie termin "Lisk" może być użyty do…


4 Comments11 Minutes

Lisk – short genesis and current ecosystem

Lisk is one of the blockchain projects, whose primary focus is to enable building highly efficient blockchain based applications (dapps). The term "Lisk" at the moment can be…


0 Comments9 Minutes